Foreningen Emmas Venner

Kære alle venner af Emmas Mareridt
På Mareridtets hyttetur til Ravnsølejren i november 2002 opstod ideen om at lave en venneforening for Emmas Mareridt, der medlemsmæssigt primært skulle henvende sig til familie og kærester af nuværende orkestermedlemmer samt tidligere medlemmer af Mareridtet.
Der blev skrevet en foreningsvedtægt, der kan ses på Emmas hjemmeside, og som vedtægten bl.a. siger, er foreningens hovedformål at agere hjemmepublikum til Emmas koncerter samt generelt at bidrage til den festlige stemning.
Der blev foreslået et medlemsgebyr på 20,- pr. person pr. år, og medlemskab opnås ved tilfredsstillende kendskab til Birdland eller beviste evner udi kagebagningskunsten. Medlemskabet giver så til gengæld ret til deltagelse i Emmas fester og juleafslutninger, og den årlige juleafslutning fungerer desuden som foreningens generalforsamling.
Medlemsgebyrerne vil i første omgang blive brugt til oprettelse af en hjemmeside for foreningen, og på sigt er det hensigten at yde økonomisk støtte til orkestrets sociale aktiviteter, konkret i form af at bidrage med natmaden til Mareridtets fester.
Ved den konstituerende generalforsamling i Ravnsølejren d.23/11 2002 blev Søren Nicholson (tidligere bariton) valgt til formand for afdeling Øst og Paul Meyer (klarinet-Kristines kæreste) valgt til formand for afdeling Vest. Kasserer er Helene Pristed (tidligere klarinet).
Hvis medlemskab af foreningen har interesse bedes de 20,- for medlemskab i 2003 betalt til en repræsentant for foreningen ved den kommende juleafslutning – evt. via et orkestermedlem. Der vil blive arbejdet på udstedelse af medlemsbeviser, men foreningen beder om at der udvises forståelse for de indtil videre begrænsede midler (pt. 60,-!!).
På vegne af Emmas Venner ønskes alle en glædelig jul og en god kommende spille- kage- og festsæson, Helene Pristed (kasserer)

 

Vedtægter

Vedtægter vedtaget ved stiftende generalforsmaling på Tyttehuren 2002, omgivet af Emmaer:
Foreningens formål:
• Agere hjemmepublikum ved koncerter
• Fremme Emmas ynder
• Festdeltagelse og stemningsgeneratorer
Foreningsstruktur
• Ved den årlige generalforsamling, som er sammenfaldende med Emmas juleafslutning, vælges ved simpel flertalsafgørelse en formand for hhv. øst og vest for Storebælt samt kasserer.
• Det årlige kontigent fastsættes ved den stiftende generalforsamling til 20,- pr. år, til evt. fremtidig efterregulering.
Optagelsesbetingelser
• At kunne nynne/spille Birdland eller bage en god kage til orkestret
Foreningens ophævelse kan kun ske ved Emmas Mareridts nedlæggelse

Århus d.23/11 2002
Vedtaget og godkendt af
Formand Vest Paul Meyer, Formand Øst Søren Nicholson, Kasserer Helene Pristed